Κ.Ο.Κ

ΟΛΟΣ ο Κ.Ο.Κ :

Υπάρχει ο νόμος 4039/2012 όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν. 4235/2014, που στα άρθρα 8, παραγράφους 1 και 2 προβλέπει πως η παράβλεψη τήρησης των κανόνων ευζωΐας των υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, έχει ως διοικητική κύρωση πρόστιμο 500 ευρώ. Δηλαδή, αν ένα σκυλάκι γαβγίζει από τις 15.00 το μεσημέρι ως τις 17.30 και από τις 23.00 έως τις 7, βάσει της διάταξης αυτής, μπορεί να κληθεί η Αστυνομία και να βεβαιώσει πρόστιμο 500

1 thought on “Κ.Ο.Κ”

  1. Αν γίνω πρωθυπουργός της χώρας, πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να καταργήσω μηχανάκια και σκυλιά.

Leave a Comment