Μελέτες

Τα κείμενα και οι παρουσιάσεις στην εκδήλωση του του ΤΕΕ και της Νομαρχίας Πειραιά με θέμα:
Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα
– Αναγκαία μέτρα και παρεμβάσεις (ΤΕΕ, 14 Ιανουαρίου, 2008: Αθήνα)

http://library.tee.gr/digital/m2301/m2301_contents.htm
Οι Επιπτώσεις της Ηχορρύπανσης στα Αστικά Κέντρα
Αναγκαία Μέτρα και Παρεμβάσεις: (ΤΕΕ, 14 Ιανουαρίου, 2008: Αθήνα)
http://library.tee.gr/digital/m2301/m2301_livadaros1.pdf

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: (ΤΕΕ, 14 Ιανουαρίου, 2008: Αθήνα)
http://library.tee.gr/digital/m2301/m2301_hatzis.pdf