Συχνές Ερωτήσεις

Ποιές είναι οι ώρες κοινής ησυχίας?

Από 1-Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου:
15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως   07.00

Από 1-Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου:
15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως   07.30
[ΦΕΚ 15Β/1996]