Κατηγορία: Νομοθεσία

Η ηχορύπανση από πταίσμα χαρακτηρίστηκε πλημμέλημα που σημαίνει ΑΥΤΟΦΩΡΟ – ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑΚΙΣΗ και από 5.000 έως 10.000 ευρώ πρόστιμο.

Γνωστοποιούμε σε όλους τους συναδέλφους την έκτακτη παραγγελία που εδόθη από την εισαγγελία του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας, η οποία και ΑΝΑΦΕΡΕΙ: Να διενεργείται άμεση παρέμβαση για την εφαρμογή της Νομοθεσίας … Read more

Τι λέει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την ηχορύπανση

eisageleas-areiou-pagou-14-2023 Προς Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους ΘΕΜΑ: Οι ρύποι από ήχους και θορύβους ως προσβολή του δικαιώματος της ησυχίας και ηρεμίας των … Read more

Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος

Στο ΑΡΘΡΟ 4 του νόμου που είναι πρός ψήφιση υπάρχει: Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται για πρώτη φορά … Read more

Συμπλήρωση της Ελληνικής Νομοθεσίας σε θέματα αντιμετώπισης θορύβων, κραδασμών και ακτινοβολιών

Παρακάτω αναφέρεται κατά χρονολογική σειρά η βασική Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την αντιμετώπιση θορύβου: 455/76 – ΦΕΚ 169 /Α/ 5 ΙΟΥΛ 76 (Π.Δ. περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως … Read more

Θόρυβος κέντρων διασκέδασης

Θόρυβος κέντρων διασκέδασης Νομοθεσία : Υ.Α Α5/3010 [ΦΕΚ 593Β/2-10-1985] Πατήστε ΕΔΩ για την ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας Που μπορώ να απευθυνθώ: Συνήγορος του Πολίτη Αστυνομία Επιθεωρητές περιβάλλοντος [Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων] Η … Read more

H ηχορύπανση οπως παρουσιάζεται μέσα απο την Έκθεση Κατάστασης για το Περιβαλλον στην Ελλάδα του 2008

H ηχορύπανση οπως παρουσιάζεται μέσα απο την Έκθεση Κατάστασης για το Περιβαλλον στην Ελλάδα του 2008 [ http://www.ekpaa.greekregistry.eu/images/stories/EKTHESI_2008.pdf ] ixoripansi.pdf

Ηχητικές οχλήσεις

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/index_el.htm Ο θόρυβος δεν επιδρά μόνο στην ποιότητα ζωής αλλά και στην υγεία των πολιτών, όταν η ηχοστάθμη υπερβαίνει κάποια όρια [από 60 Ldn dB(A) και άνω, κατά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος]. Πέραν των … Read more

ΝΟΜΟΣ: 1650/86

ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Άρθρο 14. Προστασία από το θόρυβο. 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και … Read more

Αρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αφορουν τον έλεγχο των καταστημάτων ΚΥΕ

Αρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) που αφορουν τον έλεγχο των καταστημάτων ΚΥΕ (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 75 Αρμοδιότητες … Read more

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως[1] Άρθρο 1 1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων … Read more