Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος

Στο ΑΡΘΡΟ 4 του νόμου που είναι πρός ψήφιση υπάρχει: Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται για πρώτη φορά ειδικός … Read more

Συμπλήρωση της Ελληνικής Νομοθεσίας σε θέματα αντιμετώπισης θορύβων, κραδασμών και ακτινοβολιών

Παρακάτω αναφέρεται κατά χρονολογική σειρά η βασική Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την αντιμετώπιση θορύβου: 455/76 – ΦΕΚ 169 /Α/ 5 ΙΟΥΛ 76 (Π.Δ. περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός … Read more

Θόρυβος κέντρων διασκέδασης

Θόρυβος κέντρων διασκέδασης Νομοθεσία : Υ.Α Α5/3010 [ΦΕΚ 593Β/2-10-1985] Πατήστε ΕΔΩ για την ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας Που μπορώ να απευθυνθώ: Συνήγορος του Πολίτη Αστυνομία Επιθεωρητές περιβάλλοντος [Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων] Η να … Read more

H ηχορύπανση οπως παρουσιάζεται μέσα απο την Έκθεση Κατάστασης για το Περιβαλλον στην Ελλάδα του 2008

H ηχορύπανση οπως παρουσιάζεται μέσα απο την Έκθεση Κατάστασης για το Περιβαλλον στην Ελλάδα του 2008 [ http://www.ekpaa.greekregistry.eu/images/stories/EKTHESI_2008.pdf ] ixoripansi.pdf

Ηχητικές οχλήσεις

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/index_el.htm Ο θόρυβος δεν επιδρά μόνο στην ποιότητα ζωής αλλά και στην υγεία των πολιτών, όταν η ηχοστάθμη υπερβαίνει κάποια όρια [από 60 Ldn dB(A) και άνω, κατά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος]. Πέραν των διορθωτικών … Read more

ΝΟΜΟΣ: 1650/86

ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Άρθρο 14. Προστασία από το θόρυβο. 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων … Read more

Αρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αφορουν τον έλεγχο των καταστημάτων ΚΥΕ

Αρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) που αφορουν τον έλεγχο των καταστημάτων ΚΥΕ (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 75 Αρμοδιότητες Ι. … Read more

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979

Προεδρικό Διάταγμα 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως[1] Άρθρο 1 1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα … Read more

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου

Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου dB(A) Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο 65 Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ … Read more

Ποιός είναι υπεύθυνος για την ηχορύπανση?

07.08.08 Ακριβώς απέναντι , σε απόσταση πολύ λίγων μέτρων , από το διαμέρισμα που μένω λειτουργεί Φούρνος. Η λειτουργία της διαδικασίας παραγωγής των ειδών φούρνου ξεκινά από τις 2.00 πμ και συνεχίζεται μέχρι  τις 7.00.  … Read more