Καταπολέμηση του θορύβου από κινητήρες

Καταπολέμηση του θορύβου από κινητήρες

Με ένα καινούργιο «βατερλό», σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, απειλείται και πάλι ο κοινωνικός «πολιτισμός» της χώρας μας. Και θα είναι ισοδύναμο με αυτό που μας ταιριάζει για την καταστρατήγηση του νόμου όσον αφορά την απαγόρευση του καπνίσματος σε εργασιακούς και άλλους κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους. Στις 15 Νοεμβρίου η επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων προσυπέγραψε την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και του Ευρωκοινοβουλίου για τη μείωση των επιπέδων θορύβου που προκαλούν οι κινητήρες των οχημάτων. Και ο νέος αυτός κανονισμός αναμένεται να θεσπισθεί στις αρχές του νέου έτους.

Εχει υπολογισθεί ότι ο πληθυσμός των Ευρωπαίων που πάσχουν από απώλεια ακοής –και σε σημαντικό ποσοστό είναι θορυβογενής– είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό της Γαλλίας και ο νέος αυτός κανονισμός –με τον οποίο θεσπίζονται ελάχιστα όρια θορύβου ακόμη και για τα υβριδικά είτε ηλεκτρικά οχήματα– στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας πολιτών και εργαζομένων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (http://agency. osha.eu.int) υπάρχει «μυστική» σχέση των ντεσιμπέλ (μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου) με τα διάφορα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, ο διευθυντής της ορχήστρας στη διάρκεια μιας παράστασης εκτίθεται σε 88 dB.

Ενώ, για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκίνητων η έκθεση υπολογίζεται σε 89 dB. Πληροφορούμεθα ακόμη, ότι η διάφορα του 1 dB, κάθε άλλο παρά αμελητέα ποσότης είναι. Αφού, η κλίμακα των ντεσιμπέλ είναι λογαριθμική και η αύξηση της ηχοστάθμης κατά 3 dB αντιστοιχεί σε διπλασιασμό της έντασης του ήχου.

Επισημαίνεται επίσης, ότι δεν είναι μόνο η ένταση που καθορίζει την επικινδυνότητα του θορύβου, αλλά και η διάρκεια της έκθεσης σε αυτόν. Και για τον εργαζόμενο λαμβάνεται ως βάση το οκτάωρο. Εννοείται ότι υπεύθυνοι για τη μείωση των επιπέδων θορύβου κρίνονται οι κατασκευαστές των μηχανημάτων –και του λοιπού εξοπλισμού– τα οποία θα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι, ώστε οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εκπομπή αερόφερτου θορύβου να μειώνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η πηγή προέλευσης

Με δεδομένο ότι τα μέτρα για τον έλεγχο του κινδύνου στην πηγή είναι διαθέσιμα, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση στον θόρυβο, πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή προέλευσής τους είτε να περιορίζονται στο ελάχιστο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί ότι στους κλάδους της μεταποίησης και της εξόρυξης μεταλλευμάτων το 40% των εργαζομένων εκτίθεται σε σημαντικά επίπεδα θορύβου για διάστημα που υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου της εργασίας. Στον κλάδο των κατασκευών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 35% και σε άλλους κλάδους –όπως στη γεωργία, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες– σε 20%. Πλήττονται όμως και εργαζόμενοι σε κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Οι εργοδότες έχουν νομική υποχρέωση, κατ’ αρχήν, να αξιολογούν τους κίνδυνους και στη συνέχεια να εφαρμόζουν δέσμη μέτρων με στόχο την εξάλειψη, τον έλεγχο, τη μείωση της έκθεσης των εργαζόμενων αλλά και για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας ως ύστατη λύση. Οφείλουν ακόμη να ενημερώνουν, να συμβουλεύουν και να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους αναλόγως. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος των εκπροσώπων των εργαζομένων, οι οποίοι οφείλουν όχι μόνο να διασφαλίζουν τη δέσμευση των εργαζομένων να τηρούν τις διαδικασίες για την ασφάλεια και την υγεία τους, αλλά οφείλουν επίσης να διεξάγουν και διαβουλεύσεις πριν από την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και των προϊόντων ώστε, παράλληλα, να λαμβάνονται και τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

πηγή εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Leave a Comment