Έρευνα για τους κινδύνους για την υγεία από την ηχορύπανση

Παρασκευή, 20 Ιούλιος 2012 14:38

Ο Βόλος συγκαταλέγεται μεταξύ των εννέα μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, για τα οποία έχει ανατεθεί η εκπόνηση στρατηγικών χαρτών περιβαλλοντικού θορύβου, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Βόλου και Λάρισας, συγκεκριμένα, έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΚΑ στην εταιρεία «ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε.» η εκπόνηση μελέτης με τίτλο  «Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ», προϋπολογισμού 785.123.97 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βόλου κ. Πάνο Σκοτινιώτη, η συγκεκριμένη μελέτη υπηρετεί το στόχο της Δημοτικής Αρχής για «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση». Η μελέτη, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου στην πόλη του Βόλου,  αφού βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν θα επακολουθήσει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η εφαρμογή Σχεδίων Δράσεων και, επομένως, η δημιουργία νέων δεδομένων στην πολιτική ελέγχου και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου σε τοπικό επίπεδο.

Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο διάστημα θα γίνουν 24ωρες μετρήσεις θορύβου, με ειδικά αυτοκινούμενα οχήματα της ανάδοχης εταιρείας σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Για το σκοπό αυτό, θα υπάρξει συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου απαιτηθεί, ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων θορύβου να είναι αντικειμενικά και αξιόπιστα.

Η απόφαση εκπόνησης στρατηγικών χαρτών περιβαλλοντικού θορύβου, από τους οποίους θα προκύψουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης αντιμετώπισης θορύβου σε 9 μεγάλες πόλεις της χώρας, αφορά την υλοποίηση υποχρέωσης που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/Ε.Κ για την αξιολόγηση και την διαχείριση περιβαλλοντικού θορύβου. Οι εφαρμογές αυτές αφορούν συγκεκριμένα την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την Καβάλα, την Κέρκυρα και το Αγρίνιο. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό και το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ δρομολογούνται και οδικά τμήματα της ΠΑΘΕ.

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επηρεάζοντας δυσμενώς τόσο την ποιότητα ζωής των πολιτών όσο και την υγεία τους. Σύμφωνα με έρευνες το γενικό αποτέλεσμα ακανόνιστων και χαοτικών ήχων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ακουστικού τύμπανου, δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής (όπως εκνευρισμός) μέχρι και καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης η μακροχρόνια έκθεση σε επίπεδα θορύβου άνω των 75dB μειώνει την ακουστική ικανότητα και επηρεάζει τη φυσική και ψυχική υγεία του ανθρώπου.

Η κυριότερη πηγή περιβαλλοντικού θορύβου στις αστικές περιοχές της χώρας μας είναι τα συγκοινωνιακά μέσα. O θόρυβος προέρχεται κυρίως από την οδική, αλλά αναλόγως της περιοχής και από την σιδηροδρομική ή αεροπορική κυκλοφορία. Κύριες αιτίες μεγέθυνσης προβλήματος είναι η αύξηση της κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την εξάπλωση των αστικών περιοχών, τις συνθήκες διαβίωσης και μετακίνησης αλλά και την ποιότητα κτιριακής ηχοπροστασίας. Οι πραγματικές διαστάσεις του σημερινού προβλήματος στη χώρα δεν είναι γνωστές – από το 2007 θα έπρεπε να υπάρχουν (λόγω κοινοτικών υποχρεώσεων) χαρτογραφικές αποτυπώσεις θορύβου σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μετά από την εκπόνηση των στρατηγικών χαρτών, η υιοθέτηση προδιαγραφών για τα συστήματα παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου μπορεί να επιφέρει συνολική και αξιόπιστη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, ενώ θα αποτελέσει και ρυθμιστικό παράγοντα αξιολόγησης της αναγκαιότητας νέων μέτρων ηχοπροστασίας, γεγονός που θα εξορθολογήσει τις ανάγκες των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων αντιμετώπισης.

πηγή

Leave a Comment