Ένας… αόρατος κίνδυνος ελλοχεύει για τα παιδιά στα σχολεία

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος, μια συνιστώσα υποβάθμισης της παιδικής υγείας, δεν έχει ληφθεί καθόλου υπ’ όψιν τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους σχολικούς φορείς. Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε στη μελέτη του BGS με τίτλο «Περιβαλλοντικός Θόρυβος στα Σχολεία… κίνδυνος για τα παιδιά».

Η διεπιστημονική μελετητική ομάδα εργασίας του BGS, που απαρτίζεται από ψυχολόγους, κοινωνιολόγο, νομικό, πολεοδόμο, μηχανικό περιβάλλοντος, αρχιτέκτονες, δημοσιογράφο και αρχιτέκτονα τοπίου, έχει εργασθεί, σε εθελοντική βάση, τους τελευταίους περίπου δέκα μήνες, διερευνώντας τις επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου στα παιδιά.

Βασικά στοιχεία από την παρουσίαση της μελέτης:

Ως περιβαλλοντικός θόρυβος νοείται το σύνολο της ηχητικής όχλησης που προέρχεται από τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τις δραστηριότητες αναψυχής και εστίασης, καθώς και από οικιακές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), στο σχολικό περιβάλλον, το επίπεδο του περιβαλλοντικού θορύβου στο εσωτερικό των σχολικών τάξεων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 35 dB, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, στην Ελλάδα έχουμε την πιο υψηλή στάθμη θορύβου από τις άλλες χώρες και είναι 61 dB.

Στο μεγάλο ερώτημα αν υπάρχει πραγματικά λόγος ανησυχίας διαπιστώνουμε ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος είναι μία τεράστια απειλή για την υγεία μας και αυτή των παιδιών μας, όπως αποκαλύπτουν οι ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες. Συγκεκριμένα, εκνευρισμός, δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, ακροαστική κόπωση, επιθετική συμπεριφορά, διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορμονικές αντιδράσεις, μειωμένη απόδοση στη δουλειά και στο σχολείο, αλλά και προβλήματα επικοινωνίας είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα.

Στο ερώτημα αν μας προστατεύει ο νόμος, διαπιστώνουμε ότι παρέχεται επαρκής προστασία τόσο από την ελληνική νομοθεσία όσο και από αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς (όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα) οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Επίσης, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη στον κόσμο που έχει πάρει στα σοβαρά το ζήτημα του θορύβου, καθώς οι Η.Π.Α. υστερούν τουλάχιστον μία δεκαετία σε αυτόν τον τομέα.

Λύσεις στο εν λόγω πρόβλημα συνιστούν: 1) η πολεοδομική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός που συμπεριλαμβάνει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2) η αρχιτεκτονική οργάνωση των λειτουργιών ενός κτηρίου μέσα στον χώρο και ο κτιριακός σχεδιασμός 3) οι τεχνικές λύσεις για ηχοπροστασία με ηχοαπορροφητικά υλικά και με ηχοπετάσματα.

Επίσης, η μελέτη έχει προχωρήσει σε προτάσεις ως προς το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ηχομονωτικές ζώνες με «πράσινους τοίχους» και φυτοκάλυψη, δημιουργώντας έτσι παράλληλα και ένα ευχάριστο «πράσινο περιβάλλον».

Δράσεις ευαισθητοποίησης

Στη μελέτη αυτή έχει γίνει μια σφαιρική εξέταση του προβλήματος καθώς και μία ανασκόπηση στρατηγικών λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπισή του. Η μελετητική ομάδα του BGS θα προχωρήσει σε περαιτέρω δράσεις για την ευαισθητοποίηση όλων μας σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα του περιβαλλοντικού θορύβου, που επηρεάζει την υγεία όλων. Στον ευρωπαϊκό και γενικότερα στον διεθνή χώρο υπάρχουν διάφορες οργανώσεις για την προστασία από τον θόρυβο. Η μελετητική ομάδα του BGS έχει οργανωθεί και θα συμμετάσχει σε αυτές τις ευαισθητοποιήσεις με διάφορες εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Συμπεράσματα από τη μελέτη

Ο θόρυβος έχει χαρακτηριστεί ως «ο εφιάλτης του σύγχρονου ανθρώπου» και μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές που:
• συνιστά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής
• έχει τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα (όπως επίσης και η ατμοσφαιρική ρύπανση) από όλες τις πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος
• αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης
• έχει αρνητικές συνέπειες στην ολοκλήρωση μιας πνευματικής εργασίας
• επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική συμπεριφορά, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία, μειώνοντας τον αλτρουισμό και ενισχύοντας την τάση επιθετικότητας
• με τη συνεχή έκθεση των παιδιών σε αυτόν έχει ολέθριες συνέπειες – τα παιδιά παρουσιάζουν μειωμένη σχολική επίδοση – αυξημένη αρτηριακή πίεση – χαμηλότερη επίδοση στα μαθήματα – δυσκολεύονται στην ανάγνωση και παραιτούνται ευκολότερα από την επίλυση προβλημάτων.

Παράλληλα, πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι τα παιδιά της χώρας μας περνούν περίπου 14.000 ώρες της ζωής τους σε σχολικές αίθουσες με υψηλά επίπεδα θορύβου.

Η ελληνική Πολιτεία αλλά και η κοινωνία μας γενικότερα δεν έχουν ενδιαφερθεί καθόλου στο παρελθόν για το πρόβλημα του περιβαλλοντικού θορύβου.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από τους συμμετέχοντες αλλά και εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης ευρύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού, η ημερίδα «Περιβαλλοντικός θόρυβος στα σχολεία …. κίνδυνος για τα παιδιά» θα επαναληφθεί την Τρίτη 1 Νοεμβρίου στις 13.00, στο αμφιθέατρο του κολεγίου ΑΚΤΟ – Campus Κραναού – Κραναού 3, πλατεία Κουμουνδούρου, Θησείο.

Zougla.gr

Leave a Comment