Κείμενα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την επίπτωση της ηχορύπανσης στη υγεία των ανθρώπων

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/en/ebd9.pdf

http://www.who.int/ceh/capacity/noise.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise1.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise2.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise3.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise4.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise5.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise6.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise7.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise8.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise9.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise10.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise11.pdf

http://www.who.int/occupational_health/publications/noise12.pdf

 

Leave a Comment