ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ

23.08.07

Ζ. ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ηχητικών οχλήσεων, διαμορφώνει μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη ή τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων της έκθεσης στον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Η πρόταση οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου έχει ως αντικείμενο την καταπολέμηση του θορύβου που αντιλαμβάνονται οι πληθυσμοί στους δομημένους χώρους, στα δημόσια πάρκα ή σε άλλους, ήρεμους, τόπους ενός οικισμού, στις ήρεμες ζώνες της υπαίθρου, δίπλα στα σχολεία, στα πέριξ των νοσοκομείων καθώς και σε άλλα, ευαίσθητα στον θόρυβο, κτίρια και ζώνες. Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του θορύβου που παράγεται από το ίδιο το εκτιθέμενο άτομο, στον θόρυβο που προέρχεται από οικιακές δραστηριότητες, στον θόρυβο από τους γείτονες, στον θόρυβο που γίνεται αντιληπτός στους χώρους εργασίας ή στο εσωτερικό των μέσων μεταφοράς, ούτε στον θόρυβο που προέρχεται από στρατιωτικές δραστηριότητες στις στρατιωτικές ζώνες.

Επιπλέον, η Πράσινη Βίβλος σχετικά με την καταπολέμηση του θορύβου αποτελεί το πρώτο βήμα για την καθιέρωση μιας πολιτικής μείωσης των ηχητικών οχλήσεων. Η Επιτροπή επιθυμεί την παγκόσμια προσέγγιση του ζητήματος μέσα από την συμμετοχή εθνικών και τοπικών παραγόντων έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη δράση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, προτείνει:

  • τον καταμερισμό των ευθυνών
  • την επιβολή συγκεκριμένων στόχων
  • την ενίσχυση της συνοχής των δραστηριοτήτων
  • ένα σύστημα επίβλεψης
  • αναπτυσσόμενες μεθόδους αξιολόγησης της ηχητικής ενόχλησης

Η Βίβλος δεν αναφέρεται στον θόρυβο στον εργασιακό χώρο. Αυτός προβλέπεται από την οδηγία 86/188/EOK.

Η Επιτροπή προωθεί δύο τρόπους δράσης ενάντια στις ηχητικές οχλήσεις:

  • Ένα νέο πλαίσιο πολιτικών στο συγκεκριμένο ζήτημα μέσω της καθιέρωσης κοινών μεθόδων για την αξιολόγηση της έκθεσης στον θόρυβο, την καθιέρωση ενός κοινοτικού καταλόγου θορύβων, τον περιορισμό της μεταφοράς του θορύβου δια μέσου της ηχομόνωσης των κτιρίων, την ανάπτυξη συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών των κρατών μελών από την έκθεση στις ηχητικές οχλήσεις, την ενίσχυση της συνοχής των προγραμμάτων για την έρευνα στον ήχο
  • Την μείωση των εκπομπών στην πηγή τους, δηλαδή της οδικής, σιδηροδρομικής και αεροπορικής κυκλοφορίας ή μηχανημάτων που προκαλούν θόρυβο

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *