Σκληραίνει τη στάση της η δικαιοσύνη απέναντι στην ηχορύπανση ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Πρόκειται για εγκύκλιο την οποία έστειλε σε όλους Εισαγγελείς της χώρας ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Δοσούλας όπου τους δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε ότι αφορά την ηχορύπανση.Ανάμεσα σε όλα αυτά είναι να δοθούν εντολές για την αύξηση των ελέγχων, να οδηγούνται στο αυτόφωρο όσοι συλλαμβάνονται για ηχορύπανση και από εκεί και μετά να ελέγχονται αν συντρέχουν οι όροι της νομοθεσίας για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ακόμη και οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης θα αρχίσουν να νιώθουν τον ασφυκτικό κλοιό της δικαιοσύνης για να σταματήσουν να κάνουν πλάτες στην παρανομία.
Ο εισαγγελικός λειτουργός σε αυτή την εγκύκλιο που έστειλε σε όλους τους Εισαγγελείς αναφέρει καταρχάς ότι, όπως είναι γνωστό,«η ηχορύπανση έχει σοβαρές επι-πτώσεις στη γενική κατάσταση της υγείας του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο νευρικό σύστημα, κυρίως δε στη σημερινή πολυτάραχη εποχή μας». Η πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) έδειξε, αναφέρεται στην εγκύκλιο, ότι«η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία και η έκθεση στον θόρυβο, σύμφωνα με την έρευνα, είναι μια ύπουλη διαδικασία, της οποίας οι άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες δεν είναι ορατές και αναγνωρίσιμες, αλλά ωστόσο υποσκάπτουν συστηματικά την υγεία των ανθρώπων».Υπογραμμίζει ακόμη ο κ.Δασούλας, ότι για την ηχορύπανση υπάρ-χει σχετική υγειονομική διάταξη, η οποία προβλέπει για τους παραβάτες αυτόφωρη διαδικασία με προβλεπόμενες ποινές φυλάκισης έως ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον αντεισαγγελέα, η παραβίαση της επίμαχης υγειονομικής διά-ταξης, «μεταφράζεται» στο ότι πρέπει να συλλαμβάνονται άμεσα, τα φυσικά πρό-σωπα που εκμεταλλεύονται το κατάστημα για δικό τους λογαριασμό (κύριοι του καταστήματος ή μισθωτές ή υπομισθωτές). Παράλληλα, ο κ. Δασούλας αναφέρει ότι«το φαινόμενο της ηχορύπανσης από τα
κέντρα διασκεδάσεως και λοιπά καταστήματα με μουσική, στεγασμένα και υπαίθρια, αναμένεται να πολλαπλασιασθεί κατά την θερινή περίοδο».Για το λόγο αυτό παρήγγειλε στους κατά τόπους εισαγγελείς να ζητούν,σε διαρκή βάση, τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα στα καταστήματα που λειτουργεί μουσική και, οσάκις διαπιστώνεται παράβαση των σχετικών διατάξεων,«θα πρέπει οι παραβάτες αυτών, εφόσον πρόκειται περί αυτοφώρου πλημμελήματος,να συλλαμβάνονται, να οδηγούνται στους εισαγγελείς Πρωτοδικών και να παραπέμπονται υποχρεωτικά στο δικαστήριο κατά την αυτόφωρη διαδικασία».Τέλος, ζητά από τους συναδέλφους του στις περιπτώσεις ηχορύπανσης να εξετάζουν εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις προσωρινής αφαίρεσης των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων. Εδώ θα πρέπει να σημειώσου-με ότι ουσιαστικά θα ελέγχουν οι Εισαγγελείς για την τήρηση των προβλέψεων της νομοθεσίας, γεγονός το οποίο κάνει ιδιαίτερα ασφυκτικό το περιβάλλον ιδιαίτερα για τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης που αναζητούν τρόπους μέσα από διάφορες διαδικασίες που δεν προβλέπονται στη νομοθεσία είτε να παρατείνουν την εφαρμογή της νομιμότητας, είτε ακόμη πολλές φορές και να την ακυρώσουν. Τώρα πλέον οι αιρετοί κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι για το συγκεκριμένο θέμα αν βεβαίως δεν εφαρμόσουν τα όσα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου περιλαμβάνει στην εγκύκλιό του.

πηγή: Εφημερίδα ΗΜΕΡΑ 6-6-2013