Παρουσίαση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Επ. Καθ. ΕΜΠ
http://library.tee.gr/digital/m2301/m2301_kabourakis.pdf

http://goo.gl/Cg0BL