Γνωρίζετε ότι
Η κατοχή σκύλων διέπεται από ειδική Νομοθεσία τον «Περί Σκύλων Νόμο». Βάσει του Νόμου αυτού κάθε ιδιοκτήτης σκύλου πρέπει να έχει άδεια για το σκύλο του από την αρμόδια Αρχή, που μέσα στα δημοτικά όρια Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται:

• πιστοποιητικό υγείας από εγγεγραμμένο κτηνίατρο
• πιστοποιητικό εγγραφής/μόνιμης σήμανσης από εξουσιοδοτημένο Κτηνιατρικό Λειτουργό
• απόδειξη πληρωμής του καθορισμένου από το Νόμο τέλους.

Γνωρίζετε ότι
O Δήμος μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια εάν, ο σκύλος είναι επικίνδυνος για το κοινό, προκαλεί οχληρία ή ανήκει σε απαγορευμένη φυλή

Γνωρίζετε ότι
Ο ιδιοκτήτης σκύλου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις;
• Πρέπει να τοποθετεί πινακίδα με προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ» στην είσοδο της κατοικίας ή των υποστατικών του.
• Να φροντίζει ώστε οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου είναι κατάλληλες και δεν εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή ευημερία.
• Να φροντίζει να παρέχει στο σκύλο ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης.
• Να μην εγκαταλείπει το σκύλο του να περιφέρεται αδέσποτος και να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη μπορεί να διαφύγει από το χώρο φύλαξης του.
• Όταν παίρνει το σκύλο περίπατο φροντίζει να μη ρυπαίνει δημόσιους χώρους. Σε περίπτωση που σκύλος προκαλέσει ρύπανση σε δημόσιο χώρο με τα περιττώματα του θα πρέπει άμεσα να φροντίσει να τα μαζέψει και να καθαρίσει το χώρο.
• Να φροντίζει ώστε ο σκύλος να μην προκαλεί οχληρία στους ενοίκους παρακείμενων υποστατικών με τα γαυγίσματα του.
• Απαγορεύεται να λούζει το σκύλο του στη θάλασσα εκτός από τις καθορισμένες από την Επιτροπή Παραλιών Περιοχές.

Γνωρίζετε ότι
• Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω διατάξεων του Νόμου είναι αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι 12 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €1708.60 ή και τα δύο. Επίσης η Νομοθεσία προβλέπει εξώδικο πρόστιμο €85.

http://www.foni-lemesos.com/blog/stiles/i-dimotiki-grammateas-apanta/920-peri-skylon-o-logos.html