Στο ΑΡΘΡΟ 4 του νόμου που είναι πρός ψήφιση υπάρχει:
Καθιέρωση ειδικού ελέγχου εκπομπών θορύβου κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται για πρώτη φορά ειδικός έλεγχος εκπομπών θορύβου όλων των κυκλοφορούντων μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων της χώρα μας για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά των πολιτών από τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Τα οχήματα αυτά είναι κατά τεκμήριο αυτά που οχλούν περισσότερο. Η χορήγηση της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (Κ.Ε.Θ.) θα επιβαρύνει ελάχιστα τους πολίτες (κατόχους) αλλά θα έχει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και ειδικά για τους πολίτες, των αστικών κέντρων κυρίως που είναι και τα πιο επιβαρυμένα.